#

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

#

Уважаеми колеги, поклон пред паметта на Проф. д.ик.н.  Иван Душанов!!!

На 15.07.2019 година ни напусна Проф. д.ик.н.  Иван Душанов

#

Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, приет на 25 април 2019 г.